Publikációs lista és hivatkozások

KÖNYVAJÁNLÓ

 

ELŐADÁSOK  HALLGATÓKNAK!

 

ON  LINE  TELJES  SZÖVEGEK:

 

Tankönyv:

NEVELÉSTÖRTÉNET

NEVELÉSTÖRTÉNET (keresőgéppel)

Tanulmányok:

KÉT TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL

TANÁRKÉPZŐ VAGY EGYETEM?

KÖZÉPISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE A KOLOZSVÁRRÓL SZEGEDRE ÁTKÖLTÖZÖTT EGYETEMEN (1919-1921)

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZÉS 1924-ES REFORMJA MAGYARORSZÁGON

MAKKAI  SÁNDOR  PEDAGÓGIÁJA

IMRE SÁNDOR NEVELÉSTANA

SEGÍTŐ NEVELÉS A PEDAGÓGIA TÖRTÉNETÉBEN

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁNYOS ISKOLÁK A SZEGEDI EGYETEMEN

THE HISTORY OF SCIENTIFIC TRENDS IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY AT THE UNIVERSITY OF SZEGED

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK ...

PARADIGMEN IN DER GESCHICHTE DER UNGARISCHEN PAEDAGOGIK

SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT SCHNELLER ISTVÁN

SCHNELLER ISTVÁN - EIN EVANGELISCHER THEOLOGE

SCHNELLER ISTVÁN MORÁLPEDAGÓGIAI RENDSZERE

SZEMÉLYISÉGPEDAGÓGIA  ÉS  TANÁRKÉPZÉS – SCHNELLER  ISTVÁN  MUNKÁSSÁGA (Kandidátusi értekezés)

Enzyklopädist der ungarischen Frühaufklärung: Apáczai Csere János (1625-1659)

ENCIKLOPÉDIA NÉPTANÍTÓKNAK

SZEMÉLYISÉGPEDAGÓGIA  ELMÉLETBEN  ÉS  GYAKORLATBAN (Habilitációs értekezés)

A GYERMEK ÉVSZÁZADÁNAK HAJNALÁN

TIZENKILENC SZÁZADI TANÍTÓI KÉZIKÖNYVEK GYERMEKKÉPE

„A NEVELÉS LÉNYEGE, HOGY NEM NEVELÜNK” - GONDOLATOK ELLEN KEY KÖNYVÉNEK OLVASÁSA KÖZBEN

GYEREKNEK LENNI NEM GYEREKJÁTÉK

FELMÉRI LAJOS ISMERETLEN ARCA (pdf-formátum)

KANT PEDAGÓGIÁJA (pdf)

MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNY - PROTESTÁNS PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYOK (pdf)

KÖZÉPISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (pdf)

BEVEZETÉS A GYERMEKKOR TÖRTÉNETÉBE (pdf)

ISKOLAKRITIKA ÉS ALTERNATIVITÁS

HERBART  PEDAGÓGIÁJA – PÉLDA A KÖZÉPÚT KERESÉSÉRE

A TESTI FENYÍTÉK TÉMÁJA A 19. SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANKÖNYVEKBEN

GYERMEKFELFOGÁS  A  BAROKK  KORBAN (pdf)

A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD GYERMEKFELFOGÁSA (pdf)

GYERMEKÜKET TANÍTÓ APÁK (pdf)

HERBART, SCHNELLER ÉS KANT AZ ERKÖLCSI NEVELÉSRŐL

TIZENKILENCEDIK SZÁZADI MAGYAR NEVELÉSTANI KÉZIKÖNYVEK GYERMEKSZEMLÉLETE (pdf)

 

Schulpolitische und pädagogische Debatten am Vorabend der Oktoberrevolution in Ungarn 1956

 

Die Rolle der Frauen in der Geschichte der ungarischen Reformschulbewegung – Erzsébet Dolch (1906-2002) und die Szegeder Gartenschule. Eine Fallstudie (Pdf)

 

 

Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának életreform elemei (Pdf)

 

Motive des Lebensreforms in Kodály Zoltáns musikpädagogischer Arbeit (Pdf)

 

 

A gyermekről alkotott kép változásai az óvoda történetében (Pdf)

 

Die Rezeption der pädagogischen Ideen von Pestalozzi in Ungarn (Pdf)

 

Das Pädagogische Komitee an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1950-1956 (Manuskript)

 

A gyermekkor kutatásának új útjai. Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva: Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös Kiadó, Budapest, 2006. (Recenzió)  

 

Paradigmenwechsel oder Konsolidierung? (doc)

 

Három paradigmatikus gyermekideológia a nevelés eszmetörténetéből (doc)

 

Paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében

 

A tanári kompetenciák problématörténete

 

A tanárképzés szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon (2012)

 

 

A gyermek mint alattvaló

 

Die Veränderungen der Struktur und des Inhaltes der Lehrerausbildung in Ungarn nach Bologna

 

A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon